Son Sürat Edebiyat

739 KAYITLI ÖĞRENCİ
  • dilber altuntaş’in profil fotoğrafı
  • Simge Gizem YAZAR’in profil fotoğrafı
  • Fatma Nur’in profil fotoğrafı
  • Esin Pehlivanlar’in profil fotoğrafı
  • Ömer Tuna’in profil fotoğrafı

2017 LYS’ye kadar sınırsız izleme imkanı!

Aşağıda belirtilen LYS Edebiyat konuları, hafıza teknikleri ve görsel teknikler kullanılarak bir seminer ile anlatılmakta ve öğrencilere sunulmaktadır.

Seminerin amacı, öğrencilerin hafızalarına kalıcı olarak almakta çok zorlandıkları ve yetiştiremedikleri edebiyat konularını, kısa sürede kalıcı olarak hafızaya almalarını sağlamaktır.

1. Cumhuriyet Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Bölümler

Cumhuriyet Dönemi Şiir bölümü ‘’Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler’’ olarak isimlendirilir. Sebebi şiirlerin insanların duygu ve düşüncelerini coşku ve heyecanlı bir şekilde dile getirmesidir. Bu bölüm Cumhuriyet Dönemi Şiirlerinin ve sanatçılarının genel özelliklerini içermektedir.

2. Cumhuriyet Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinler (Roman-Hikaye)
Bir ya da birden çok olay çevresinde oluşan ve okura yazı yolu ile oluşan metinlerdir. Bu bölüm Cumhuriyet Dönemindeki yazılı oluşan bu metinlerin ve sanatçıların özelliklerini içermektedir.

3. Cumhuriyet Dönemi Göstermeye Bağlı Bölümler (Tiyatro)
Olayı bir topluluk önünde canlandırma esasına dayanan metinlerdir. Bu Bölüm Cumhuriyet Dönemi Göstermeye Bağlı Metinlerin ve sanatçılarının özelliklerini içerir.

4. Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler (Deneme-Makale-Eleştiri-vb.)
Bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Bu bölüm Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerin ve sanatçılarının özelliklerini içerir.

Arap ve İran edebiyatının etkisi ile medrese eğitiminden geçmiş seçkin kişilerin yazılı olarak oluşturduğu edebiyattır. Bu bölüm Divan Edebiyatı anlayışı ile verilmiş eserlerin, sanatçıların ve bu edebiyatın özelliklerini içerir.

Sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın ürettiği sözlü eserlerden oluşur. Dil, biçim ve konular halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bölüm Halk Edebiyatı eserlerinin, sanatçılarının ve bu dönemin özelliklerini içerir.

Servet-i Fünun ya da Edebiyat-ı Cedide ismiyle bilinir. Türk edebiyatında Doğu-Batı mücadelesinin anlatıldığı bir dönemdir. Bu bölüm, Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı eserlerinin, sanatçılarının ve bu edebiyatın özelliklerini içerir.

I.Dönem Tanzimat Edebiyatı
Bu bölüm, I.Dönem’de yazılan Tanzimat Edebiyatı eserlerinin, sanatçılarının ve bu edebiyatın özelliklerini içerir.

II.Dönem Tanzimat Edebiyatı
Bu bölüm, II.Dönem’de yazılan Tanzimat Edebiyatı eserlerinin, sanatçılarının ve bu edebiyatın özelliklerini içerir.

Milli edebiyat hareketi bir dil hareketidir. Milli Edebiyat ise, sade Türkçe’nin savunulduğu, hece ölçüsü kullanma, günlük konuşma dili ile yazma gibi yazılı çalışmaları içeren bir edebiyattır.

Servet-i Fünun topluluğunun dağılması ile bazı sanatçılar yeni ve farklı bir edebiyat topluluğu oluşturma çabasına girdiler. Oluşturdukları topluluğu da “geleceğin aydınlığı” anlamına gelen “Fecr-i Ati”  Topluluğu adını verdiler. Her ne kadar farklı olmaya çabalasalar da edebiyat dünyası açısından Servet-i Fünun’un devamı olmaktan kurtulamadılar.

Söz sanatları, diğer bir deyişle edebi sanatlar, ifade edilmek istenileni kelimelerin yalın anlamları dışına çıkarak ifade edilmesidir.

Aynı görüşte olan sanatçıların belirledikleri  kriterler ile yapıtlarını ortaya çıkarmalarıyla edebi akımlar ortaya çıkmıştır. Bu akımların ortaya çıkışında toplumsal ve bireysel gelişimler, dönemin bilimsel ve teknolojik durumu gibi pek çok etken etkili olmuştur.

Bu bölüm tüm dönemlerde yazılan hikaye, roman, tiyatro, vb. eserlerin özetlerini içermektedir.

SEMİNERİ SATIN AL
  • 424  310 
  • 365 Gün
  • Sertifika